Η ΙΒΜ ήρθε σε οριστική συμφωνία να εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο εφαρμογών λογισμικού της Star Analytics Inc., ιδιωτικής εταιρείας business analytics που εδρεύει στην Καλιφόρνια.

Ο συνδυασμός της ΙΒΜ και του software της Star Analytics θα επεκτείνει τις πρωτοβουλίες της ΙΒΜ στον τομέα του business analytics, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αποκτήσουν ταχύτατη πρόσβαση και real-time πληροφόρηση από εξειδικευμένες πηγές δεδομένων.
 
Το λογισμικό της Star Analytics απευθύνεται σε μια ολοένα και πιο διευρυμένη ανάγκη των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις να ενσωματώσουν αυτόματα σημαντική πληροφορία, να δημιουργήσουν αναφορές και εργαλεία business intelligence σε όλο το εύρος της επιχείρησης σε on premise ή cloud περιβάλλοντα.