Την εφαρμογή της τεχνολογίας AR (Augmented Reality) στη γραμμή παραγωγής εξετάζει η INOMAK Refrigators, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 34 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό δοκιμάζει το σύστημα Hololens της Microsoft, ήτοι του πρώτου αυτόνομου ολογραφικού υπολογιστή στον κόσμο. «Έχουμε προμηθευτεί ένα πρωτότυπο του Hololens, το οποίο έχει βρει ήδη πολύ καλή ανταπόκριση από τους εργαζόμενους, καθώς τους επιτρέπει να μετακινούνται μέσα στο εργοστάσιο με μεγάλη ελευθερία κινήσεων, αλλά και να δέχονται εντολές για το τι πρέπει να κάνουν μέσα από ένα κέντρο ελέγχου. Ο φιλόδοξος στόχος μας είναι στο απώτερο μέλλον να αντικαταστήσουμε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής με συστήματα Hololens.

To πιλοτικό project αξιοποίησης του Hololens στην εταιρεία μας θα το παρουσιάσουμε στην έκθεση Horeca που θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο» δηλώνει στο NetFAX ο Γιώργος Λεβεντέλης, CTO της INOMAK. Παράλληλα με τις πιλοτικές δοκιμές του Hololens, η INOMAK έχει προγραμματίσει για το 2017 την αυτοματοποίηση της παραγωγής, μέσω της υλοποίησης ενός συστήματος MRP (Material Requirements Planning), το οποίο θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της οργάνωσης της γραμμής παραγωγής.

Το 2016 η INOMAK είχε υλοποιήσει ένα ακόμα σημαντικό IT Project, το οποίο είχε παρουσιάσει αρχές Δεκεμβρίου ο Γιώργος Λεβεντέλης σε εκδήλωση που είχαν διοργανώσει η IBM και η Performance. Συγκεκριμένα το project αφορούσε την εγκατάσταση του storage IBM Flash System 900. Tα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτό στην εταιρεία είναι σχεδόν 400% αύξηση της απόδοσης του zerοne ERP και σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας λειτουργίας.