Όσον αφορά τη διαχείριση πληροφορίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπουμε αυτό τον καιρό τις εξελίξεις στο χώρο του σημασιολογικού ιστού. Εχει παρέλθει ο καιρός που οι οντολογίες δεν είχαν μεγάλη πρακτική σημασία· βλέπουμε πλέον πραγματικές εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν ικανοποιητικά, ενώ η πρόβλεψη για το μέλλον είναι ακόμα πιο θετική.

Για το ΙΜΕ, η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται ευκαιρίες για καλύτερη οργάνωση του κειμενικού και του πολυμεσικού του περιεχομένου, ευκαιρίες για παροχή ευφυών σημασιολογικών υπηρεσιών αναζήτησης πληροφορίας, καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη διεπαφών που προσαρμόζονται καλύτερα στο χρήστη και τις ανάγκες του.

Η ενασχόλησή μας με τις σχετικές τεχνολογίες δεν είναι νέα, καθώς ήδη από το 2006 συμμετείχαμε στο ερευνητικό έργο «ΜεταΌν», που διερεύνησε τη δυνατότητα σημασιολογικής επεξεργασίας εγκυκλοπαιδικών εγγραφών, με στόχο τη σημασιολογική αναζήτηση στο περιεχόμενό τους. Ηδη ενσωματώνουμε αποτελέσματα από εκείνη την προσπάθεια στην Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, ενώ παράλληλα έχουμε σχεδιάσει και ετοιμαζόμαστε να υλοποιήσουμε νέα ερευνητικά έργα που θα μας επιτρέψουν ακόμα μεγαλύτερη καινοτομία.

Η χαρτογράφηση της πληροφορίας
Στην κατεύθυνση της παρουσίασης της πληροφορίας, η εξέλιξη χαρτογραφικών υπηρεσιών τύπου Google Maps σίγουρα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ηδη έχουμε αναπτύξει τον Ιστορικό Διαδραστικό Ατλαντα Μείζονος Ελληνισμού, που αξιοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία για να προσφέρει μια πύλη χαρτογραφικού τύπου για το περιεχόμενο της Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού. Η εκτίμησή μας όμως είναι πως η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ακόμη να κάνει σημαντικά βήματα.

Για το λόγο αυτό έχουμε εξετάσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διάχωρον», τη δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης πιο σύνθετης πληροφορίας, όπως τα χωροχρονικά φαινόμενα, και προγραμματίζουμε να εντείνουμε στο άμεσο μέλλον τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Στον ίδιο προσανατολισμό κινείται και η αξιοποίηση της υπηρεσίας Google Earth για την παρουσίαση του έργου του ΙΜΕ «Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών». Με αυτό τον τρόπο, το έργο του Ιδρύματος γίνεται προσιτό και σε κοινό που δεν μπορεί να έχει φυσική παρουσία στον «Ελληνικό Κόσμο» -όπου προβάλλεται η συγκεκριμένη παραγωγή στο θέατρο Eικονικής Πραγματικότητας «Θόλος»-, αλλά παρ’ όλα αυτά θέλει να βρίσκεται σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Το ΙΜΕ έλαβε το 2009 το πρώτο βραβείο για το έργο «Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών» στο Google Earth σε διεθνή διαγωνισμό που αφορούσε την ανάπτυξη 3D περιεχομένου στο Web με τη χρήση του προτύπου COLLADA. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Cronos Group και τη Media Grid Immersive Education Initiative.

Πολιτιστικός Πλοηγός της Αθήνας: ένα πιλοτικό έργο context aware τεχνολογίας
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και μια σημαντική στροφή της ερευνητικής κοινότητας προς τις ambient και context aware τεχνολογίες, που προσφέρουν υπηρεσίες στο χρήστη ανάλογα με τη θέση, την ώρα, το ιστορικό κ.λπ.

Η εκτίμησή μας είναι πως σε πολύ λίγα χρόνια η πλειονότητα των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε σήμερα στο Διαδίκτυο θα προσφέρονται κυρίως μέσω τέτοιων καναλιών, και στρατηγική επιλογή μας είναι να επενδύσουμε στη σχετική έρευνα και τεχνολογία.

Ήδη υλοποιούμε το πρώτο πιλοτικό έργο μας, τον Πολιτιστικό Πλοηγό της Αθήνας, ενώ μεσομακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τόσο την εφαρμογή όσο και το περιεχόμενό της, ώστε να περιλάβουμε κατά το δυνατό περισσότερους ιστορικά και πολιτισμικά ενδιαφέροντες ελληνικούς χώρους.