Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) επέλεξε να υποστηρίξει την ειδική έκδοση του Netweek με τίτλο: "Το Πανόραμα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Ο.Τ.Α.", διευρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τη διανομή της και στο Συνέδριο της Ένωσης.

Το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει στελέχη από Δημοτικές και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από όλη την Ελλάδα για να αναδείξουν, μέσω της έκδοσης, τα έργα ΤΠΕ που έχουν υλοποιήσει, εξασφαλίζει τη διάχυση σημαντικής γνώσης μεταξύ των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πολυτελής αυτή έκδοση πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 με παραλήπτες όλους τους ΟΤΑ στην Ελλάδα. Η προθεσμία υποβολής διαφημιστικών κειμένων ή καταχωρίσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, τηλ. 210 661 77 77 (εσωτ. 200), [email protected].