Η Intrasoft International, θυγατρική της Intracom IT Services, σε κοινοπραξία με την Trasys Βελγίου και τη Siemens, υπέγραψε σύμβαση πλαίσιο με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 4 ετών, εκτιμάται στα 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της Intrasoft International ανέρχεται στα 4,5 εκατ. ευρώ. H κοινοπραξία ανέλαβε την Ομάδα 1 “Τεχνική υποστήριξη των διακομιστών (servers) και των πελατών (clients)” και την Ομάδα 2 “Ολοκλήρωση συστημάτων των διακομιστών και των πελατών” του έργου, στις οποίες ηγούνται η Intrasoft International και η Trasys Βελγίου αντίστοιχα, ενώ κάθε Ομάδα αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή αγορά.

Ο στόχος του έργου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συμβουλεύουν τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σημαντικά τεχνικά θέματα που αφορούν στην υποστήριξη των εφαρμογών και των συστημάτων πληροφορικής των Γενικών Διευθύνσεών της.