Ανησυχητική, αν όχι επικίνδυνη για την ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, χαρακτηρίζει ο ΣΕΠΕ με ανακοίνωσή του, τη στάση που τηρεί η σημερινή κυβέρνηση (και που δυστυχώς διαχρονικά τηρούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις) απέναντι στο πάγιο αίτημα του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση των αναγκαίων έργων υποδομής και τη στήριξη των δράσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την αύξηση της διείσδυσης των ΤΠΕ στη χώρα μας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 ξεκίνησε με μία κυβερνητική υπόσχεση που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Υπόσχεση για ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ από την πολιτεία και επιτάχυνση των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής. Μάλιστα, στις 6 Φεβρουαρίου του 2008, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε από το Ναύπλιο ότι η πρώτη προκήρυξη του ΕΣΠΑ θα αφορά τις ψηφιακές ενισχύσεις.

Την ίδια ώρα, δύο άξονες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” πήραν παράταση ολοκλήρωσης έως το 2009, καθώς παρουσιάζονται τραγικές καθυστερήσεις στα έργα που υλοποιούνται. Ταυτόχρονα, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών σε έργα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως έχει επισημανθεί με επιστολή του ΣΕΠΕ προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομιών και αναφέρεται σε σειρά δημοσιευμάτων του τύπου.

Η κυβερνητική ολιγωρία για τις νέες τεχνολογίες όμως, δημιουργεί σημαντικές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα τη συντήρηση της νοοτροπίας του κρατικισμού και της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα. Στοιχεία που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για άνθηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Γιατί, όσο δεν ολοκληρώνονται δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν επεκτείνεται η διείσδυση των ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα, το έδαφος παραμένει ελεύθερο για κάθε μορφής ανεξέλεγκτη δραστηριότητα.”