Η ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην BYTE το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Τηλεφωνικών Συσκευών, καθώς και Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 68.788,69 ευρώ (με ΦΠΑ).