Η Λουξ, ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, επέλεξε τη λύση enterprise mobility της SoftOne (μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia), για την αυτοματοποίηση του διευρυμένου δικτύου πωλήσεών της.

Η υλοποίηση της εφαρμογής Soft1 360 πραγματοποιήθηκε από την Datum Business Solutions, πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πωλητές της Λουξ να διαχειρίζονται -σε πραγματικό χρόνο- τις επισκέψεις τους στα σημεία διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησης, μέσα από το tablet ή το smartphone τους. To Soft1 360 προσαρμόζεται στις ιδιαιτέρες απαιτήσεις των στελεχών της Λουξ, υποστηρίζοντας την εκτέλεση καθημερινών εργασιών που αφορούν επίλυση αιτημάτων, διαχείριση ερωτηματολογίων και αξιοποίηση νέων ευκαιριών πώλησης.

Επιπλέον, το Soft1 360 προσφέρει στη Λουξ ακριβή εικόνα των παγίων στοιχείων της, που χορηγούνται υπό τη μορφή χρησιδανείων στα συνεργαζόμενα δίκτυα διανομής, καθώς και τα τελικά σημεία πώλησης (χονδρικής και λιανικής). Ταυτόχρονα, βελτιστοποιεί τον προγραμματισμό καθημερινών δραστηριοτήτων των πωλητών της εταιρείας, ενσωματώνοντας εργαλεία καθορισμού δρομολογίων, εμφάνισης προορισμών σε χάρτες, καταγραφής χιλιομετρικών αποστάσεων, διάρκειας συναντήσεων κα.

Τέλος, η εφαρμογή Soft1 360 ενημερώνει αυτόματα το σύστημα με όλες τις ενέργειες των πωλητών, διαθέτοντας ταυτόχρονα και επιλογή offline λειτουργίας, για περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η σύνδεση στο Internet. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η άμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την Εμπορική Διεύθυνση, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του customer service, την αξιολόγηση της απόδοσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.