Η Μάρακ Ηλεκτρονική, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" ολοκλήρωσε το έργο της Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Δικτύου στο Δέλτα του Έβρου, το οποίο ανέλαβε μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάδειξη και προβολή του υγροτόπου. Ως γνωστό το Δέλτα του Έβρου είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη περιοχή υψηλής οικολογικής αξίας με μεγάλη ποικιλότητα βιοτόπων και άγριας ζωής. Στις λιμνοθάλασσες, τα υγρά λιβάδια, τους καλαμιώνες και τους αρμυρικιώνες, χιλιάδες πουλιά βρίσκουν καταφύγιο όλο το χρόνο.

Με το δίκτυο που εγκατέστησε η Μάρακ δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να βλέπουν από απόσταση τα σημαντικά αυτά στοιχεία του υγροτόπου δεδομένου ότι επιτυγχάνεται η μεταφορά εικόνας ασύρματα από καθορισμένα σημεία του υγροτόπου στο Κέντρο Προβολής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου του Δέλτα.

Η λήψη εικόνων γίνεται από τρεις αντιπροσωπευτικές θέσεις του Δέλτα του ποταμού. Επιπλέον,  δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των κινούμενων καμερών και η προβολή των πληροφοριών αυτών μέσω Διαδικτύου. Το τίμημα του έργου ανήλθε στις 250.000 ευρώ.