Η Μάρακ Ηλεκτρονική μετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο "Προμηθέας" ("Prometheus") που εντάσσεται στον τομέα της ρομποτικής στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη βασικών μεθόδων ικανών να διασυνδέσουν χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων αισθητήρων, όπως κάμερες, laser, μικρόφωνα, αισθητήρες κίνησης, με αυτοματοποιημένες βάσεις γνωστικών δεδομένων ώστε να αναγνωρίζεται και να γίνεται κατανοητή η ανθρώπινη συμπεριφορά σε πολυσύνθετους κλειστούς χώρους, είτε ατομικά, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα σύστημα που ερμηνεύει και προβλέπει την ανθρώπινη συμπεριφορά με τη χρήση διαφορετικών αισθητήρων και στηρίζεται στις δομές που δημιουργούνται με την εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων.

Η χρηματοδότηση της Μάρακ για το έργο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 305.955 ευρώ. Η Μάρακ έχει αναλάβει το συντονισμό και την ευθύνη της ολοκλήρωσης και παρουσίασης του τελικού προς επίδειξη αποτελέσματος, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010. Στο έργο επίσης μετέχουν, η Σχολή Ηλ. Μηχ. Του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ακουστικής του ΤΕΙ Ρεθύμνου, η F.O.I από τη Σουηδία, το Πολυτεχνείο Μονάχου, το Πολυτεχνείο της Κοϊμπρα από την Πορτογαλία και η εταιρεία Probayes από τη Γαλλία.