Η Μίνα Ζούλοβιτς αποτελεί από το Σεπτέμβριο μέλος της ομάδας Multistakeholder Expert Group για την υποστήριξη εφαρμογής του GDPR (Ecommerce Europe Team).

Σκοπός της ομάδας είναι να υποστηρίξει την ΕΕ στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Κανονισμού, καθώς και στην υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στην ομάδα συμμετέχουν πρόσωπα (ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι κλπ) και οργανισμοί από διάφορες χώρες της ΕΕ, οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υποβολής βιογραφικών.

«Αρμοδιότητες μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στις συζητήσεις μεταφέροντας την εμπειρία μας από την προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρμογής των αρχών του GDPR στην πράξη, επισημαίνοντας δυσχέρειες και προβληματισμούς, καθώς και βέλτιστες πρακτικές και συνδράμοντας δημιουργικά στις προτάσεις προς την Κομισιόν για την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών» αναφέρει η Μίνα Ζούλοβιτς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του NetFAX.

Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος και συνεταίρος στο Δικηγορικό Γραφείο Φιλοθεϊδης και Συνεταίροι, με μακρά πρακτική εμπειρία πάνω σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και του δικαίου Πληροφορικής και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα, συμμετέχει τακτικά σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την υιοθέτηση Οδηγιών της ΕΕ και σε stakeholders groups της ΕΕ.