Η Μαρακ Ηλεκτρονική ολοκλήρωσε το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Φλώρινας", που της ανατέθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.

Το έργο αυτό αφορά στην παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος σε επίπεδο Δήμων, με τον πλησιέστερο κόμβο του δικτύου Συζευξις. Συγκεκριμένα με το έργο αυτό πραγματοποιείται η επέκταση και η επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Συζευξις σε έξι ακόμη Δήμους του Νομού Φλώρινας και συνολικά σε 74 κτίρια των Δήμων αυτών, παρέχοντας έτσι ευρυζωνικές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλα τα σημεία. Υπενθυμίζεται πως στην τελική αξιολόγηση εκτός της Μαρακ έφτασε και η Space Hellas. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 316.736 ευρώ και  χρηματοδοτήθηκε από τη Κοινωνία της Πληροφορίας μέσω της πρόσκλησης 105.