Ταχύτερες, φθηνότερες & πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες αρχειοθέτησης παραστατικών, εφάρμοσε η εταιρεία Μεϊδάνης με τις λύσεις της [email protected] [email protected] BizDocEE (του ομίλου Entersoft).

Η συνεργασία της Μεϊδάνης με τη [email protected] έφερε άμεσα οφέλη μέσα από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση των παραστατικών, καθώς είχε στόχο τη μείωση της δαπανηρής διαχείρισής τους (>75%), κάνοντας την εργασία στο λογιστήριο ευκολότερη. Επιπρόσθετα, παρέχει εργαλεία για την αυτόματη αναγνώριση και εύρεση των σημαντικών δεδομένων των εγγράφων, καθώς και αυτόματη αναβάθμιση και επεκτασιμότητα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Επιπλέον, οι λύσεις της [email protected] έδωσαν τη δυνατότητα στη Μεϊδάνης να επεκτείνει τα οικονομικά & λειτουργικά οφέλη της εταιρείας, μέσα από καινοτόμα και εύχρηστα εργαλεία που αυτοματοποιούν τις άλλοτε χειροκίνητες ή πολύπλοκες διαδικασίες και συνεισφέρουν στην ποιοτική εξέλιξη της διεκπεραίωσης των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.

Η επιλογή της λύσης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης οδήγησε στην αύξηση της ταχύτητας των παραδοσιακά χειροκίνητων εργασιών, στην ευκολότερη εποπτεία από τα αρμόδια τμήματα, ενώ το διαχειριστικό κόστος ελαχιστοποιήθηκε, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας των εμπλεκόμενων τμημάτων και στην ενίσχυση της ποιότητας του service προς τους τελικούς πελάτες.