Η Siemens AG προτίθεται να ζητήσει αποζημιώσεις από πρώην στελέχη της θυγατρικής της εταιρείας στην Ελλάδα, Siemens AE, για το αδίκημα της συνέργειας σε απιστία.

Η εταιρεία θα ξεκινήσει άμεσα την λήψη αντίστοιχων μέτρων. Η Siemens AE στην Ελλάδα έχει υιοθετήσει πληθώρα μέτρων για την βελτιστοποίηση των συστημάτων ελέγχου και αποτροπής, με βάση το πρόγραμμα συμμόρφωσης (compliance program) που αποτελείται από τις τρείς πυλώνες “Prevent (πρόληψη), Detect (έγκαιρη διαπίστωση συμβάντων) και Respond (ορθή ανταπόκριση σε περίπτωση ύποπτων ενδείξεων)”.