Η Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε, ύστερα από μελέτη, ανέλαβε έργο Managed Print Services για το κέντρο Logistics της L’Oreal Hellas στoν Αυλώνα Αττικής.

Η λύση χωρίζεται σε δύο φάσεις, ξεκινώντας με την προμήθεια νέων εκτυπωτικών μηχανών της κατασκευάστριας εταιρείας HP και στη συνέχεια με την παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών με μορφή συμβολαίου.. Η Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε  είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της HP για λύσεις Imaging & Printing με ειδίκευση σε Managed Print Services.