Η εταιρεία Μ. Παπασάββας προηγείται, σύμφωνα με πληροφορίες, για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής" του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ύστερα από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Το έργο αφορά στην προμήθεια Servers – Workstations – Printers – UPS – Scanners – Περιφερειακών – Έτοιμου Software. Στο διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 389.335 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Pansystems. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και αναμένεται η κατακύρωσή του στην εταιρεία Μ. Παπασάββας. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί πριν από ενάμισι χρόνο (Φεβρουάριος 2007).