Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2010 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετεγκατάσταση του Ο.Τ.Ε στις νέες του εγκαταστάσεις στο κεντρικό Μέγαρο.

Η Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε. ήταν υπεύθυνη για το reinstallation του συνόλου του εξοπλισμού ως υπεργολάβος της Hewlett Packard Hellas Α.Ε. Το εν λόγω έργο θεωρείται το μεγαλύτερο relocation που έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και η εταιρία μας κατάφερε να το παραδώσει εντός του προϋπολογισμένου χρονοδιαγράμματος. Εκτός από το relocation του ΟΤΕ, τους τελευταίους μήνες η Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία για λογαριασμό της ΗP την μετεγκατάσταση της ICAP και της Cosmote.  Επίσης η εταιρία μας στις προσεχείς εβδομάδες θα υλοποιήσει τη μετεγκατάσταση της εταιρείας Απόλλων Books στις νέες της εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση.