Η Symantec Corp. ανακοίνωσε την Έκθεση της για την Παρα-Οικονομία του Διαδικτύου ("Report on the Underground Economy"), η οποία περιγράφει με λεπτομέρεια μια παρα-οικονομία που έχει αναπτυχθεί και μεταμορφωθεί σε μια αποτελεσματική, παγκόσμια αγορά, όπου κλεμμένα προϊόντα και απατηλές υπηρεσίες αγοράζονται και πωλούνται καθημερινά και η εκτιμώμενη αξία αυτών ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τον Οργανισμό STAR (Security Technology and Response) της Symantec, από servers που λειτουργούν στην παρα-οικονομία κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008. Η δυνητική αξία όλων των διαφημιζόμενων αγαθών, σύμφωνα με την Symantec, ξεπερνάει τα 276 εκατ. δολάρια, κατά την περίοδο της Έκθεσης. Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διαφημιζόμενες τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και υπολόγισε τα ποσά που θα έβγαζαν οι πωλητές αν ρευστοποιούσαν το απόθεμά τους.

Τα στοιχεία πιστωτικών καρτών είναι η πιο πολυδιαφημισμένη κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών στην παρα-οικονομία, αποτελώντας το 31% του συνόλου. Αν και οι κλεμμένοι αριθμοί πιστωτικών καρτών πωλούνται μόνο για $0.10 έως $25 ανά κάρτα ο μέσος όρος κλεμμένου πιστωτικού υπολοίπου, που παρατηρήθηκε από τη Symantec ξεπέρασε τα $4.000.