Η «Νέα Γενιά Ζηρίδη» επέλεξε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικού σχολείου Simple και τις συνολικές μηχανογραφικές υπηρεσίες του Έπαφου για την υποστήριξη όλων των λειτουργιών του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Η επιλογή του Έπαφου και του Simple δικαιολογείται από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει: μια web εφαρμογή για όλους – μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, προσωπικό γραμματείας, διοίκηση και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι με το σχολείο χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή, μια κοινή βάση δεδομένων για όλα τα δεδομένα των σχολείων και του ιδρύματος χωρίς την επανάληψη και τη διάσπαση των δεδομένων, προσπέλαση στο σύστημα από παντού, από κάθε είδους συσκευές με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, καθώς και από τη μεγάλη ευελιξία του Simple να επικοινωνεί με άλλα συστήματα. Αρκετά module προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες του οργανισμού ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν και νέα modules για να καλύψουν ειδικότερες ανάγκες των σχολείων.