Άνεμος ανανέωσης πνέει στην Space Hellas μετά την απόφαση του Δημήτρη Μανωλόπουλου να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά των στελεχών της εταιρείας. Νέος Πρόεδρος ορίστηκε ο Σπυρίδων Δ. Mανωλόπουλος, μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ενώ νέος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Ιωάννης Α. Μερτζάνης, μέχρι πρότινος Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέχρι τώρα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Χ. Μπέλλος. Επομένως, μετά τις αλλαγές το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Σπυρίδων Δ. Μανωλόπουλος, Πρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος, Παρασκευάς Δ. Δροσινός, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης  Α. Μερτζάνης, Α’ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος, Χρήστος Π. Μπέλλος, Β’ Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Π. Λαγογιάννης, Εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης Α. Δουλαβέρης, Εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτης Χ. Μπέλλος, Εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Ε. Χουχουλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Λύσανδρος Κ. Καπόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.