Εν αναμονή της οικονομικής ανάκαμψης, τα στελέχη του business και του ΙΤ καλούνται να ασκηθούν σε ένα παιχνίδι με νέους κανόνες. Η Ευρώπη μοιάζει να αποτελεί, για άλλη μια φορά, «πίστα για προχωρημένους»

Αν και τα πρόσφατα στοιχεία περιλαμβάνουν ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης, δεν είναι σίγουρο ούτε το πότε ούτε το σε ποιο βαθμό θα σημειωθεί αυτή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής θα συνεχίσουν να αισθάνονται την οικονομική πίεση. Από το ΙΤ ζητείται όχι μόνο να μειώσει τον προϋπολογισμό του, αλλά ακόμα και να αυτοχρηματοδοτήσει τις νέες του επενδύσεις. Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τη σχετική έρευνα της McKinsey & Co., με τίτλο «European CIO Imperatives in the “New Normal”: A Call to Action». Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι μεγαλύτερες είναι οι οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στις Διευθύνσεις Πληροφορικής ευρωπαϊκών εταιρειών.

Το 82% των Ευρωπαίων που ρωτήθηκαν προσμένουν μειωμένο, ή απλά σταθερό, προϋπολογισμό για τον τομέα της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι συνθήκες αυτές καλούν το IT να βελτιωθεί δραματικά όσον αφορά τη δική του παραγωγικότητα αλλά και να βοηθήσει το σύνολο της επιχείρησης να εξελιχθεί όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα. Σε δεύτερο πλάνο, το ΙΤ θα πρέπει να στηρίξει το business στην προσπάθεια του δεύτερου να ηγηθεί της αγοράς μέσα από την αξιοποίηση της Πληροφορικής για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Ευρώπη προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα
Οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες θεωρούν ότι οι εταιρείες τους είναι πιο εκτεθειμένες σε «αναταράξεις» που προκαλεί η Πληροφορική, από τις εταιρείες σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Το 74% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η εταιρεία τους είναι πολύ ή υπερβολικά εκτεθειμένη στις σχετικές «αναταράξεις», αλλά μόνο το 48% αισθάνονται προετοιμασμένοι σχετικά. Το κενό αυτό παρουσιάζεται εντονότερο σε κλάδους όπως αυτός των τηλεπικοινωνιών (89% και 42%) και μικρότερο σε κλάδους όπως ο τραπεζικός (76% και 59%). Ταυτόχρονα, μόνο το 18% των στελεχών Πληροφορικής ευρωπαϊκών εταιρειών απάντησαν ότι οι εταιρείες τους είναι αποτελεσματικές στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών καλύτερα και γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές τους.

Τέλος, το ένα τρίτο των επιχειρησιακών στελεχών δεν κατατάσσουν την Πληροφορική στα κρίσιμα συστατικά για την επιτυχία της εταιρείας. Η McKinsey υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν τολμηρά βήματα για να διασφαλίσουν ότι θα έχουν ανοδική πορεία στο νέο οικονομικό καθεστώς. Ενας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει αναγνωρίσει την ανάγκη προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, ενώ το 31% των στελεχών θεωρεί πως η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι προτεραιότητα, για να ανταποκριθούν στις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η έρευνα της McKinsey βρήκε ότι η στάση των Ευρωπαίων επιχειρηματιών απέναντι στο ΙΤ χρειάζεται να αλλάξει. Μέχρι σήμερα, οι λειτουργίες του ΙΤ συνέβαλαν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με την παραγωγικότητα αλλά και σε οφέλη που σχετίζονται με τις διαδικασίες και την καινοτομία. Ωστόσο, στο νέο καθεστώς οι ελάχιστες απαιτήσεις στις επιδόσεις είναι κατά πολύ υψηλότερες, και στρατηγικές που σχετίζονται με το ΙΤ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αλλαγής που θα κάνουν οι εταιρείες που κερδίζουν την αγορά.

Πολλά από τα στελέχη Πληροφορικής της Ευρώπης θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του ΙΤ -όπως της διαχείρισης της υποδομής (38%), της στρατηγικής αξιοποίησης αγαθών και υπηρεσιών (68%) και της διακυβέρνησης της απόδοσης (60%). Ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης εντοπίζουν όσον αφορά την υποστήριξη του υπόλοιπου busi­ness. Συγκεκριμένα, στη συνεργασία με τους επιχειρησιακούς ηγέτες για την υλοποίηση νέων σχεδιών ή τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων (81%) και τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων με τη στήριξη της τεχνολογίας (77%).

Η «ευθυγράμμιση» μένει στη θεωρία
O βαθμός της συνεργασίας μεταξύ του Business και του IT στους τομείς του καθορισμού της στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων σχετικά με νέα έργα και του καθορισμού των λειτουργικών απαιτήσεων είναι κρίσιμος για την επιτυχία του συνόλου της επιχείρησης. Οπως και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και στην Ευρώπη, οι CIOs πασχίζουν να πετύχουν την επιθυμητή ευθυγράμμιση. Η οικονομική κρίση τους έχει όμως, και πάλι, «απομονώσει» σε μία προσπάθεια να μειώσουν τα δικά τους κόστη -αντί να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα τμήματα σε μία κοινή προσπάθεια για μείωση των συνολικών εξόδων της επιχείρησης.

Αν και το 71% των ευρωπαϊκών επιχειρησιακών στελεχών δηλώνουν ότι η στρατηγική του IT και του busi­ness θα πρέπει να είναι ενοποιημένη, μόλις το 27% το επιτυγχάνει στην πράξη. Επιπλέον, οι CIOs τείνουν να αναφέρουν στον CEO λιγότερο συχνά απ’ ότι οι CIOs άλλων περιοχών. Για παράδειγμα, μόνο το 31% των CIOs αναφέρουν στον CEO στην Ευρώπη, σε αντίθεση με το 56% των CIOs στη Βόρειο Αμερική. Αυτό υποδεικνύει μια προκατάληψη εκ μέρους του business στην αντίληψη του ρόλου του IT ως υπεύθυνου για τις λειτουργίες του back-office και όχι ως συμμέτοχου στη στρατηγική και την ανάπτυξη.

Για να παραμείνουν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιτυχημένες στο νέο καθεστώς της αγοράς, η McKinsey προτείνει, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση του ΙΤ με τους επιχειρησιακούς στόχους, ως εξής:
– Μεγαλύτερη σύγκλιση στο επιχειρησιακό περιβάλλον, για να διευκολυνθεί η από κοινού λήψη αποφάσεων και ο στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός
– Αναβάθμιση των διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών ΙΤ
Τέλος, η έρευνα της McKinsey κατέδειξε ότι οι εποχές οικονομικής ύφεσης είναι περίοδοι όπου συχνά αλλάζουν οι συσχετισμοί της αγοράς: 48% των εταιρειών ΙΤ παγκοσμίως και 49% των εταιρειών στις ΗΠΑ, που ήταν ηγέτες της αγοράς πριν από την κρίση του 2000-2001, δεν επανήλθαν σε κορυφαίες θέσεις αργότερα.