Αν και ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι αρχές της νέας «Ψηφιακής Στρατηγικής» που θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ορισμένες κατευθύνσεις έχουν ήδη δοθεί.

Μία εξ αυτών, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις των εταιρειών που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στο μοντέλο Software as a Service (SaaS). Εκ των βασικότερων στόχων της νέας στρατηγικής που θα ακολουθηθεί είναι η μείωση της πολυπλοκότητας εφαρμογών και υποδομών, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και η μείωση του κόστους. Γεγονός που σημαίνει πως θα προτιμηθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, εφαρμογές που στηρίζονται στο μοντέλο SaaS και γενικότερα web-based εφαρμογές. Το όφελος για την κυβέρνηση θα είναι η μείωση της πολυπλοκότητας, το μικρότερο κόστος αγοράς υπηρεσιών και το σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Παράλληλα, οι δαπάνες λειτουργία των υποδομών μειώνονται δραματικά. Οι ακριβοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνται σήμερα για εφαρμογές γραφείου, θα αντικατασταθούν από μικρότερα και πιο «ευέλικτα» τερματικά αξίας 200-300 ευρώ.