Η Microsoft πιστοποίησε τη Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. ως την πρώτη ελληνική εταιρεία Silverlight Expert, δίνοντας της τη δυνατότητα χρήσης των εμπορικών λογοτύπων «Silverlight» και «Powered by Silverlight» σε κάθε προϊόν και λύση που αναπτύσσει η ίδια και βασίζεται στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η διάκριση αυτή προέκυψε έπειτα από την απόφαση της Νέσσος, ήδη από το 2008, να υιοθετήσει την τεχνολογία Silverlight τόσο στην υλοποίηση προϊόντων και λύσεων πληροφορικής για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όσο και τις ερευνητικές της δραστηριότητες.

Με τη χρήση του Silverlight, ένα πλήθος επιχειρησιακών εφαρμογών όπως Γεωγραφικά Συστήματα, Χαρτογραφικές και Πολεοδομικές Εφαρμογές και Συστήματα Ροής Εργασιών, προσφέρουν ένα μοναδικό user experience και αλλάζουν τα δεδομένα στις διαδικτυακές εφαρμογές για το web 2.0.

Η Νέσσος Πληροφορική είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία μεταξύ 46 ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού (ISV – Independent Software Vendors) από την Ευρώπη, που έχει πιστοποιηθεί ως Silverlight Expert, όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο των Microsoft Silverlight Experts.