Η Natech διοργάνωσε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα ολοήμερο forum για τις συνεταιριστικές τράπεζες με θέμα «Στρατηγική προσέγγιση και ευκαιρίες νέων υπηρεσιών μετά την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών PSD 2.2. και GDPR».

Τα θέματα αυτά αποτελούν ζητήματα μεγάλης σημασίας για τον τραπεζικό τομέα μιας και από τη μια προστάσουν απαιτήσεις συμμόρφωσης και δίνουν ελευθερία για τέλεση τραπεζικών εργασιών από τρίτα μέρη,  από την άλλη προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες επέκτασης στις τράπεζες μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών τους συστημάτων με τρίτα συστήματα όπως ERP επιχειρήσεων κ.α.

Η συζήτηση βασίστηκε στο σενάριο «Εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών των συνεταιριστικών Τραπεζών από ERP / POS / Τρίτα συστήματα» με αποτέλεσμα την αύξηση παρεχόμενων υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, την αύξηση ποσοστού αποκλειστικότητας συναλλαγών ανά πελάτη, την προσφορά υπηρεσιών που προσφέρονται ήδη μέσω άλλων τραπεζών, τη μείωση των εμποδίων ανά συναλλαγή και τη μείωση έμμεσου κόστους ανά συναλλαγή (αύξηση αντιλαμβανόμενης αξίας).

Οι συνεργαζόμενες Συνεταιριστικές Τράπεζες (οι οποίες λειτουργούν το κύριο Τραπεζικό Σύστημα της Natech – CSB2) που παρευρέθησαν στην εκδήλωση ήταν οι εξής: Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Στο Forum  παραβρέθηκαν προσκεκλημένες επιχειρήσεις, όπως η Singular Logic, ως πάροχος λογισμικού που θα μπορούσε να διασυνδεθεί με τα τραπεζικά συστήματα των τραπεζών για την επέκταση των υπηρεσιών τους και της πελατειακής τους βάσης.