Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Neokem, συντονισμένη πλήρως με τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας τα τελευταία έτη, υλοποιεί ΙΤ Projects στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Γερμανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία και από το 2017 και στην Τσεχία), αξιοποιώντας συνεχώς νέες τεχνολογίες.

Ένα σημαντικό IT Project, το οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς, είναι το κτίσιμο μιας πλατφόρμας cloud σε Microsoft Azure, την οποία η εταιρεία αξιοποιεί τόσο για την υποδομή και ανάπτυξη του δικτύου της, όσο και για τις επιχειρηματικές εφαρμογές της, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης και διευκολύνοντας τα στελέχη της μέσω της άμεσης διαθεσιμότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό πάνω στην υποδομή και τους Virtual Server της cloud πλατφόρμας εγκαταστάθηκαν ERP (Navision) και CRM (Dynamics) συστήματα της Microsoft για κάθε θυγατρική, εργαλεία (Sharepoint, Power BI) και εφαρμογές (Resco Mobile CRM integration to Dynamics CRM) που αυξάνουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης και βελτιώνουν το μοντέλο επικοινωνίας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων μεταξύ των στελεχών της Neokem και των πελατών της.

Το Project ξεκίνησε να υλοποιείται εδώ και καιρό, ωστόσο η αρχιτεκτονική του δομή έκτοτε έχει αλλάξει αρκετές φορές και θα εξελίσσεται πάντοτε σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε θυγατρικής εταιρείας και τους ρυθμούς ανάπτυξής της. Η ανάπτυξη του project γίνεται σε συνεργασία με την Office Line, η οποία ασκεί ένα συμβουλευτικό, κυρίως,  ρόλο στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας. Εκτός από την εξέλιξη της πλατφόρμας cloud, ανάμεσα στα υπόλοιπα projects που τρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής της Neokem αυτήν την περίοδο ξεχωρίζει η ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών στο ERP της Neokem (Atlantis ERP) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραγωγής της εταιρείας σε συνεργασία με την Ad.Con – ένα project που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017.