Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του 2008, τα Εργαστήρια Panda (PandaLabs) έχουν πραγματοποιήσει έρευνα που παρουσιάζει σαφή συσχετισμό μεταξύ της οικονομικής κρίσης και των στρατηγικών malware.

Το εργαστήριο έχει ανακαλύψει ότι κάθε πτώση στην χρηματιστηριακή αγορά ακολουθείται από μια αύξηση στο ποσό malware σε κυκλοφορία.

Ομοίως, η αύξηση στο ποσοστό ανεργίας μεταφράζεται σε μια ραγδαία αύξηση ψεύτικων προσφορών εργασίας που στοχεύουν στη στρατολόγηση “μεταφορέων χρημάτων”. Σύμφωνα με προβλέψεις των Εργαστηρίων Panda (PandaLabs), αυτό θα επαναληφθεί και το 2009. Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2008, το εργαστήριο της Panda Security είχε ανιχνεύσει τόσους πολλούς τύπους malware (ιοί, worms, δούρειοι ίπποι, κ.λπ)  όσους στα προηγούμενα 17 έτη μαζί.

Οι τραπεζικοί δούρειοι ίπποι και τα πλαστά προγράμματα antivirus θα είναι οι τύποι malware που θα κυριαρχήσουν το 2009.