Στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών της υποδομών της προχώρησε πρόσφατα η Ολυμπία Οδός, με την κατασκευή ενός νέου data center, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων servers και συστημάτων storage, καθώς και την αναβάθμιση όλων των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο οργανισμό.

Σημαντικό ήταν επίσης και το έργο Business Analytics (ΒΑ) που αναπτύχθηκε εσωτερικά και πρόσφατα εντάχθηκε στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. «Μέσω της ενοποίησης δεδομένων διαφορετικών πηγών, το ΒΑ μπορεί να προσφέρει στους χρήστες μας τόσο τυποποιημένες αναφορές όσο και τη δυνατότητα ad-hoc αναλύσεων των κρίσιμων μεγεθών που επηρεάζουν τη λειτουργία μας» δηλώνει στο NetFAX ο Σόλων Μόλχος, IT Manager του οργανισμού. 

Τα σημαντικότερα IT Projects που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στο άμεσο μέλλον από την Κ/Ξ Κατασκευής με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής ως Λειτουργού, είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών του αυτοκινητοδρόμου, τόσο του φυσικού μέσου όσο και του ενεργού εξοπλισμού, η ενσωμάτωση της λειτουργίας των νέων σταθμών διοδίων στο κεντρικό σύστημα συλλογής διοδίων, καθώς και η ολοκλήρωση του MMS (Motorway Management System) που θα παρακολουθεί ενοποιημένα τον εξοπλισμό του ανοικτού δρόμου και των σηράγγων.

Αυτός μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, συστήματα εντοπισμού οχημάτων, ενεργές πινακίδες κυκλοφορίας, μετεωρολογικούς σταθμούς, συστήματα οδοφωτισμού, συστήματα άρδευσης κ.λπ. «Με το πέρας των παραπάνω projects θα επιτύχουμε τόσο την εξομάλυνση και επιτάχυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δικτύου, όσο και την απρόσκοπτη εποπτεία του αυτοκινητοδρόμου που λειτουργεί υπό την ευθύνη μας» συμπληρώνει ο Σ. Μόλχος.

Ένα ακόμα project που θα τρέξει στο εγγύς μέλλον έχει να κάνει με την αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού ΙΤ του συστήματος διοδίων του τμήματος Ελευσίνα-Κόρινθος, που αφορά υπολογιστές και servers πεδίου και τα λειτουργικά συστήματα αυτών. «Με την ολοκλήρωση και αυτής της αντικατάστασης, τα συστήματα μας συνολικά θα έχουν ηλικία μικρότερη της διετίας».

Εκτός από το κρίσιμο ζήτημα των πληροφοριακών υποδομών, ένα θέμα που θα απασχολήσει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του οργανισμού μέσα στο έτος αφορά την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων και τη συμμόρφωση του οργανισμού με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

«Προτεραιότητά μας θα είναι αφενός η περαιτέρω θωράκιση των συστημάτων μας έναντι οποιωνδήποτε απειλών και αφετέρου η επισκόπηση και αναμόρφωση των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας της πληροφορίας, είτε πρόκειται για επιχειρησιακά είτε για προσωπικά δεδομένα. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ενεργό ρόλο θα παίξει το σύνολο των εργαζομένων, το οποίο μετά τη διαμόρφωση των στρατηγικών, αλλά και την κατάλληλη εκπαίδευση, θα κληθεί να υιοθετήσει πρακτικές που σκοπό θα έχουν να διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια και τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας» τονίζει ο Σ. Μόλχος.