Η ΟΤS θα πραγματοποιήσει το 1o OTS Roadshow, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε 7 πόλεις της Ελλάδας – Καστοριά (6 Ιουνίου), Αθήνα (25 & 26 Ιουνίου), Ιωάννινα (16 Ιουλίου), Αλεξανδρούπολη (27 Αυγούστου), Λάρισα (17 Σεπτεμβρίου), Ηράκλειο (22 Οκτωβρίου) και Χανιά (23 Οκτωβρίου). Το OTS Roadshow αποτελεί μία προσπάθεια της εταιρείας να έρθει κοντά στους φορείς, στους πελάτες και στους συνεργάτες της, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις.