Η RDC Informatics ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης KEA e-Learning Platform για τους χειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Το έργο ανατέθηκε στην RDC Informatics από την Παγκόσμια Τράπεζα (The World Bank, www.worldbank.org), σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διανομή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με τελικό δικαιούχο της λύσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.yeka.gr). Στόχος του έργου αποτέλεσε η έγκαιρη εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΑ των υπαλλήλων των Δήμων και των ΚΕΠ που στηρίζουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΚΕΑ από τους πολίτες. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου αναπτύχθηκε η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης KEA e-Learning Platform (e-learning.keaprogram.gr). Εντός της πλατφόρμας τροφοδοτήθηκαν ηλεκτρονικά μαθήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) για τους χειριστές του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΑ με πλούσιο διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας e-learning ΚΕΑ e-Learning Platform βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO-Digital School, που αναπτύσσει και διανέμει στη διεθνή αγορά η RDC Informatics.