Τη λύση ERP της SoftOne (μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia) επέλεξε η «Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.», κορυφαία ελληνική επιχείρηση διανομής προϊόντων για τον αγρό, το δάσος, το πάρκο και τον κήπο.

Η εγκατάσταση του Soft1 ERP αναμένεται να συντελέσει στην ενιαία εμπορική και οικονομική διαχείριση των δραστηριοτήτων της «Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.», ενώ με την πλούσια λειτουργικότητά του, πρόκειται να διασφαλίσει την αυτοματοποίηση πλήθους καθημερινών εργασιών της. Μέσω των εφαρμογών του, θα προσφέρει σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των περισσοτέρων τμημάτων της επιχείρησης

Η διαδικασία καταχώρησης, ελέγχου και εκτέλεσης του μεγάλου όγκου των εισερχόμενων παραγγελιών, η διαχείριση της παραγωγής και της αποθήκης, των τμημάτων service και ανταλλακτικών, ο χρηματοοικονομικός και πιστωτικός έλεγχος των πελατών, η παρακολούθηση ενεργειών marketing και νομικών υποθέσεων, αποτελούν ενδεικτικά, κάποιες λειτουργίες που πρόκειται να τροποποιηθούν μέσω των εφαρμογών του Soft1 ERP.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη λειτουργία mobile CRM θα προσφέρει στους πωλητές της επιχείρησης real-time ενημέρωση για την εικόνα των πελατών, βοηθώντας τους αφενός, να καταχωρούν άμεσα νέες παραγγελίες μέσω του tablet ή του κινητού τους τηλεφώνου και αφετέρου, να διαχειρίζονται πληροφορίες που αφορούν στις συναντήσεις και στα ταξίδια τους.

Τέλος, τα προηγμένα εργαλεία ABC κοστολόγησης που διαθέτει η εφαρμογή, θα παρέχουν στην «Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.» τη δυνατότητα να παρακολουθεί διεξοδικά το σύνολο των λειτουργικών της εξόδων, μέσα από τη δημιουργία μίας πολυδιάστατης δομής κέντρων κόστους.