Στην Performances Technologies και την Cosmos Business Systems κατακύρωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) το έργο προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής για το νέο της κτήριο.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού κατατέθηκαν πέντε προσφορές, εκ των οποίων οι τρεις αφορούσαν και τις δύο ομάδες εξοπλισμού (Ι & ΙΙ) του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα για τις ομάδες Ι και ΙΙ κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες Performance Technologies, Cosmos Business Systems AEBE και ΟΤΕ, ενώ η IBM Ηellas SA και Neurosoft AE κατέθεσαν προσφορά μόνο για την ομάδα Ι. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ΠΚΜ αποφάσισε ότι η πιο συμφέρουσα προσφορά για την ομάδα Ι ήταν της Performance Technologies με συμβατικό τίμημα 111.306,01 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ενώ για την ομάδα ΙΙ μειοδότης ήταν η Cosmos Business Systems AEBE με συμβατικό τίμημα 9.902,64 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).