Τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, ως προσκεκλημένος του Ινστιτούτου για την Τοπική Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Στην εκδήλωση με θέμα «Η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Προϋποθέσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες», ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ανέπτυξε τους άξονες στους οποίους βασίζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με στόχο την πλήρη διαφάνεια, τη μείωση του κόστους λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των πολιτών.

Mεταξύ άλλων, ο Κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας της Περιφέρειας, την ψηφιακή υπογραφή υπαλλήλων και στελεχών της Περιφέρειας (που μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη), την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού για τον πλήρη συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, το διπλογραφικό σύστημα στου οποίου την εφαρμογή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρωτοπόρησε, την «Έξυπνη Περιφέρεια», το Κέντρο Καινοτομίας Open και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης OGP.