Η Πιερίδης Τεχνοσύστεμς ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης με τίτλο " Προμήθεια hardware & software για radio automation 3 ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ρ.Σ. Μακεδονίας ΕΡΤ3 (turn key solution)".

Η Πιερίδης Τεχνοσύστεμς ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τελικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 263.464, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.