Η Πλέγμα ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο με τίτλο "Σύστημα Ηλεκτρονικής Ξενάγησης και Ανάπτυξη Σημείων Πρόσβασης Διαδραστικών Εφαρμογών και Ευρυζωνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά".

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location – based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης της Νομαρχίας Πειραιά.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου: α) Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ενημερωτικού – πολιτισμικού προϊόντος της Νομαρχίας παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας κ.α., β) Θα αναπτυχθούν σημεία πρόσβασης στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της Νομαρχίας προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες και ενημέρωσής τους διευκολύνοντας έτσι το έργο της Νομαρχίας και ενισχύοντας παράλληλα την χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών και άρα την προώθηση της ευρυζωνικότητας και γ) Θα εγκατασταθούν 5 νέα wi – fi hotspots.

Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΣΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 260.640 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.