Σημαντική μείωση κερδών και οριακή υποχώρηση των εσόδων κατέγραψε η εταιρεία Πλαίσιο Cοmputers στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε ελαφρώς από τα 133,3 εκατ. ευρώ στα 132,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA (προ φόρων και τόκων) διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 42% μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η πτώση για τα καθαρά κέρδη του ομίλου, καθώς άγγιξε το 61% (0,9 εκατ. ευρώ έναντι των 2,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015). Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου, Γιώργος Γεράρδος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, η εταιρία -όπως και γενικότερα ο κλάδος λιανικής- επηρεάστηκε από την περιορισμένη ροπή για κατανάλωση των Ελλήνων. Στο περιβάλλον αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί κατορθώσαμε να συγκρατήσουμε τον κύκλο εργασιών στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα…».