Η Πλαίσιο Computers επιλέχθηκε ως προμηθευτής του Πανεπιστημίου Πατρών σε διαγωνισμό που αφορούσε αναλώσιμα για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, πολυμηχανήματα κ.λπ. Το ύψος της σύμβασης διαμορφώθηκε στα 126.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.