Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, μέλος του ομώνυμου ομίλου με πολυεθνική παρουσία, επέλεξε τη λύση SAP Business Objects Planning & Consolidation για την αναβάθμιση των εταιρικών της επιδόσεων και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

 Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία Assertive A.E., πιστοποιημένος συνεργάτης της SAP με εξειδίκευση στις λύσεις SAP Business Objects για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Απόδοσης (Enterprise Performance Management).

Η Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες και πλέον δραστήριες εταιρείες στον τομέα της παραγωγής πλαστικών συσκευασιών τροφίμων. Στόχος της εταιρείας ήταν να βελτιώσει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών Οικονομικής Ενοποίησης, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Προϋπολογισμού, Πρόβλεψης και Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Η λύση που υλοποιεί η Assertive για λογαριασμό της Πλαστικά Θράκης ΑΕΒΕ συνδυάζει τη λύση SAP Business Objects Planning & Consolidation με την πλατφόρμα επιχειρησιακής ευφυΐας SAP Business Objects Business Intelligence, ώστε να καλύψει εξολοκλήρου τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας στο κομμάτι της  διαχείρισης της εταιρικής απόδοσης. Με τις λύσεις της SAP, η Πλαστικά Θράκης ΑΕΒΕ εξασφαλίζει  την παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, δίνοντας ώθηση στην υλοποίηση των σχεδίων του ομίλου για την αύξηση του κύκλου εργασιών και την ενίσχυση του μεριδίου  της στις αγορές  που δραστηριοποιείται.