Ο Νίκος Κωσταράς, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Wind Ελλάς, μιλά για την πρώτη ενιαία πλατφόρμα Πληροφορικής για όλες τις υπηρεσίες που δημιουργείται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και κάλυψης των αυξημένων αναγκών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η Wind Ελλάς είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με το θέμα δημιουργίας υπηρεσιών σύγκλισης των τεχνολογιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών επενδύοντας πάνω από 4 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την πρώτη ενιαία πλατφόρμα Πληροφορικής για όλες τις υπηρεσίες που δημιουργείται στον κλάδο και το πιο κρίσιμο έργο για την ολοκλήρωση της μετάβασης της Wind από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σε ολοκληρωμένο τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ Wind και Tellas ξεκίνησε στις αρχές του 2009 με την επίσημη συγχώνευση των δύο εταιρειών και ολοκληρώθηκε επιτυχώς μόλις πρόσφατα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Είναι το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο έργο Πληροφορικής στην ιστορία της Wind και είχε ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση των διαδικασιών με τη δημιουργία μιας ενιαίας υποδομής Πληροφορικής για την υποστήριξη λειτουργιών και υπηρεσιών στην κινητή, τη σταθερή τηλεφωνία και ευρυζωνικό internet. Η νέα πλατφόρμα είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών και δημιουργεί ένα στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία.

Η ενοποίηση step-by-step
Η διαδικασία υλοποίησης ήταν πολύπλοκη και ακολούθησε διάφορα στάδια.  Αρχικά πραγματοποιήθηκε η λογιστική και οικονομική ενοποίηση με την ενοποίηση των ERP συστημάτων. Ακολούθησε η διαμόρφωση του συστήματος POS, η ενοποίηση των διαδικασιών και συστημάτων τιμολόγησης ενώ η επόμενη φάση, που ήταν ακόμα πιο απαιτητική, αφορούσε στην αλλαγή του συστήματος έκδοσης λογαριασμών, το data warehouse, το business intelligence, το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών (order management and fulfillment).

Το τελευταίο στάδιο αφορούσε την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ενεργοποίησης υπηρεσιών στο δίκτυο (provisioning) καθώς και την ενοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων Πληροφορικής.

Τα οφέλη της εναρμόνισης
Η δομή των νέων πληροφοριακών συστημάτων της Wind βασίζεται σε μια απλή αρχιτεκτονική σχεδίαση και σε εξελιγμένες τεχνολογίες, που διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών. Η πραγματική εναρμόνιση όλων των διαδικασιών της εταιρείας βελτιστοποιεί την ταχύτητα και ταυτόχρονα διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης των συνδρομητών σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο πωλήσεων, CRM, τιμολόγησης και, κυρίως, στην προσφορά συνδυαστικών προϊόντων και εκπτώσεων.

Η ενιαία υποδομή εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα και έχει εμπορικές εφαρμογές σε πολλά επίπεδα.

Κυριότερα αναφέρουμε:
• Απλά και εύκολα στη χρήση προϊόντα σύγκλισης
• Μείωση του κόστους ανάπτυξης νέων προϊόντων
• Γρήγορη υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύγκλισης για τους πελάτες μας.

Σήμερα η Wind είναι η μόνη εταιρεία που προσφέρει στους πελάτες της πραγματικά προϊόντα σύγκλισης, από ένα σημείο πώλησης, ένα σημείο εξυπηρέτησης και
με έναν λογαριασμό.