Κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση έχει ανάγκη από γρήγορες, ποιοτικές και αποτελεσματικές αποφάσεις που έχουν στόχο την ανάπτυξη στη δύσκολη και προβληματική ελληνική αγορά.

Οι σημερινές ανάγκες εμπορικών επιχειρήσεων όπως η «Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε», αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια της επώνυμης εταιρείας ενδυμάτων GAP, θα λέγαμε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνολογία της Πληροφορικής.

Σχεδόν καμία επιχειρησιακή απόφαση δεν μπορεί να παρθεί εάν πρώτα δεν έχει αναλυθεί σε βάθος η πρωτογενής πληροφορία που, στον δικό μας κλάδο και εάν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, είναι ουσιαστικά η πληροφορία της πώλησης.

Με βάση τη μικροοικονομική θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης, σε μια εποχή που ο καταναλωτής επιζητά καλύτερες τιμές και συμφέρουσες προσφορές, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να τις δώσουν λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους και του μειωμένου κέρδους.

Αυτό που ουσιαστικά χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η ανάλυση των συνηθειών και της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών έτσι ώστε στοχευμένα να χαραχθεί η εμπορική στρατηγική τους.

Ο ρόλος των σύγχρονων Διευθυντών Πληροφορικής είναι πολλαπλός μιας και πρέπει να συνδυάζεται η δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής νέων τεχνολογιών με χαμηλό κόστος, η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία από όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης και από οποιοδήποτε σημείο με ασφάλεια, η βελτιστοποίηση των συστημάτων με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη και αρκετές καινοτόμες ιδέες όπως, για παράδειγμα, η διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών.

Πρέπει σαφώς να υπάρχουν ικανότητες διαχείρισης κόστους και προϋπολογισμού της επιχείρησης, ικανότητες αξιολόγησης και διαχείριση απόδοσης μιας ομάδας Πληροφορικής αλλά, ουσιαστικά, η άμεση κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών μιας επιχείρησης, που πολλές φορές πρέπει να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τις αποφάσεις.

Ανάγκη για επιχειρηματική ευφυΐα
Πρόσφατα ολοκληρώσαμε ένα έργο το οποίο ήταν απαίτηση αρκετών ετών και, για τη σημερινή εποχή, θα λέγαμε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη. Αναφέρομαι στο QlikView, ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας απαραίτητο για την επιχειρησιακή στρατηγική σε θέματα Business.

Σήμερα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος ήταν απολύτως επιτυχημένη και έχει γίνει πολύ γρήγορα ένας δίαυλος κατανόησης των εμπορικών αναγκών από όλα τα τμήματα της εταιρείας μέσω της απλουστευμένης μορφής της πληροφορίας που μπορεί και προσφέρει μετά την ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών και διαφορετικών πηγών πληροφορίας.

Σίγουρα η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ο χρήστης είναι η ταχύτητα απόκρισης του συγκεκριμένου συστήματος χωρίς να είναι αναγκαία η μεγάλη επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Υπάρχει άμεση πληροφόρηση του ύψους των αποθεμάτων ιδίως όταν υπάρχουν ξεχωριστές αποθήκες και η διαχείριση είναι δύσκολη. Αξίζει να αναφέρω ότι ο χρόνος απόκρισης έχει μειωθεί κατά 66% σε σχέση με λύσεις διαχείρισης αποθηκών με χρήση βάσης δεδομένων.

Ενα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα που παρέχει σε ανθρώπους της Πληροφορικής είναι να μπορούν να δημιουργούν από το μηδέν νέες στατιστικές καταστάσεις με σχετική ευκολία, καθώς έχεις όλα τα δεδομένα διαθέσιμα προς επιλογή χωρίς να χρειάζεται να προδιαγραφεί η δομή ή οι μεταξύ τους σχέσεις.

Αν χρειαστεί να περιγράψουμε το QlikView, μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και στην ανάλυση δεδομένων μόνο με ένα κλικ!

«Κούρεμα» των προϋπολογισμών Πληροφορικής
Τέλος είναι γεγονός ότι δεν γίνονται πλέον επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες από τις επιχειρήσεις και, εν μέρει, είναι κατανοητό αφού το μέλλον πολλών από αυτές είναι πλέον αβέβαιο, τα χρέη ολοένα αυξάνονται ενώ παράλληλα η ελληνική αγορά είναι ανήμπορη προς το παρόν να δείξει σημεία ανάκαμψης.

Από την άλλη πλευρά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις να μπορέσουν να υποστηριχτούν με την παρούσα τεχνολογική υποδομή αρκετών επιχειρήσεων.

Βεβαίως αυτό που επικρατεί σαν λύση σήμερα είναι ένας ανασχεδιασμός των υφιστάμενων υποδομών και εφαρμογών, που σίγουρα προσφέρει τα μέγιστα σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε κρίση και τον ετήσιο προϋπολογισμό  Πληροφορικής να δέχεται ένα συνεχές «κούρεμα».