Ο Φώτης Τσιτσιρίγκος, IT Manager της Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ, καταθέτει στο netweek τις απόψεις του σχετικά με την Πληροφορική σήμερα και για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης για μια επιχείρηση.

Τα «θύματα» της κρίσης είναι τα έργα, τα οποία δεν αναμένεται να έχουν τόσο σημαντική συμβολή στην υλοποίηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής ή αυτά για τα οποία μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο υπάρχει σημαντική ζήτηση μεταχειρισμένου ή refurbished εξοπλισμού, ο οποίος έχει πολύ μικρότερο κόστος από τον νέο και από τα συμβόλαια συντήρησης.

Επιπλέον, η κρίση έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται πολλές αποφάσεις για υλοποίηση έργων, τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το cash flow τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με έργα που συνεισφέρουν στην αύξηση των πωλήσεων (νέα προϊόντα, υπηρεσίες που εξοφλούνται άμεσα ή πολύ σύντομα), είτε με άλλα έργα που εξασφαλίζουν την είσπραξη των τιμολογημένων προϊόντων / υπηρεσιών (Credit Control, Collections). Αυτά τα έργα, εάν υπάρχουν ήδη στην agenda μιας επιχείρησης, είναι βέβαιο ότι θα έχουν υψηλή προτεραιότητα στην εποχή μας ή σε πολλές περιπτώσεις που δεν υπήρχαν τώρα πλέον εμφανίζονται.Η Πληροφορική ως εργαλείο ανάπτυξης

Η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηαη να ξεπεράσει την κρίση. Ετσι και αλλιώς, η Πληροφορική είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να μειώσουν τα κόστη τους. Ηταν άλλωστε από τους λόγους ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό που γίνεται πιο επιτακτικό είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της Πληροφορικής στην πράξη.

Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα έχουν ήδη πολύ περισσότερες δυνατότητες και λειτουργίες από αυτές που συνήθως χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Πολύ σημαντικό ρόλο, όμως, παίζει η εκπαίδευση των ανθρώπων στη χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία στην ουσία βρίσκεται, δυστυχώς, σε χαμηλά επίπεδα, όπως επίσης και η δημιουργία μιας σχετικής κουλτούρας, η οποία επίσης φαίνεται να απουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις.

Επενδύσεις
Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί κάποιος. Η μία έχει να κάνει με το κυρίως τεχνικό κομμάτι και το διαχειριστικό μέρος, όπου οφείλουν να μας απασχολούν τεχνολογίες και εργαλεία που απλοποιούν τις διαδικασίες υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων, που μειώνουν τα κόστη αδειών και hardware (π.χ. virtualization ) ή που βοηθούν στον έλεγχο των συστημάτων (System Lifecycle Management). Στην κατεύθυνση της λειτουργικότητας των συστημάτων δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το mobility των εφαρμογών, όπως, επίσης, και τεχνολογίες που προσφέρουν ευελιξία στην καθημερινή εργασία – για παράδειγμα, το Desktop και Application Virtualization.

Αναμφίβολα, οι τεράστιες δυνατότητες των σημερινών πληροφοριακών συστημάτων ενισχύουν πολύ τη συμβολή ενός Διευθυντή Πληροφορικής στη βέλτιστη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η ίδια, όμως, η πηγή δυνατοτήτων, λόγω της διάστασης και της πολυπλοκότητάς της, αποτελεί και μεγάλη πρόκληση. Η Διεύθυνση Πληροφορικής καλείται να διαχειριστεί την τεχνική και λειτουργική πολυπλοκότητα και την πληθώρα των υπαρχόντων δυνατοτήτων. Και εφ’ όσον μέσα από την ίδια οπτική εξετάσει κανείς και τις παραμέτρους που αφορούν τη χρήση των συστημάτων και τις οποίες χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς με μεγάλη προσοχή –  δηλαδή θέματα Authorizations, Ασφάλειας, Upgrades κ.λπ. – μπορεί να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πρόκλησης που επιφέρουν τα μοντέρνα πληροφοριακά συστήματα.