Η EMC παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το μετασχηματισμό του ΙΤ (IT transformation), η οποία διενεργήθηκε μεταξύ επιχειρήσεων της περιοχής EMEA.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το IT αναγνωρίζεται πλέον ως παράγοντας – κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων το 2013. Στην έρευνα υπογραμμίζεται ότι επιχειρήσεις από όλες τις χώρες της ΕΜΕΑ θέτουν την ανάπτυξη ως βασική προτεραιότητα, με το 40% όσων απάντησαν να θεωρεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων κορυφαία επιχειρηματική προτεραιότητα.

Επίσης, μέσα από την έρευνα καθίσταται σαφές ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν την υποδομή IT που διαθέτουν, ώστε να ικανοποιούν τις αλλαγές στις ανάγκες της αγοράς, με την πλειοψηφία (59%) να δηλώνει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα προχωρήσει σε αλλαγές στο τμήμα πληροφορικής.

Σύμφωνα με τη Vanson Bourne, η οποία διενήργησε την έρευνα, δύο είναι οι παράγοντες – κλειδιά για αυτές τις αλλαγές: τα big data και το cloud computing. Το 47% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν τώρα ότι τα big data θα δημιουργήσουν νέους νικητές και ηττημένους στον κλάδο τους, ενώ το 46% πιστεύει πως, σε επίπεδο επιχειρήσεων, το cloud computing θα υπερκεράσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική ΙΤ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, 56%, συμφωνούν ότι το cloud computing δημιουργεί νέους ρόλους και νέες αρμοδιότητες για το προσωπικό IT, ενώ είναι επίσης σαφές ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θεωρούν πιθανό να αναπτύξουν εφαρμογές big data είναι μεγαλύτερος στις αναδυόμενες αγορές, 23%, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, 18%.

Επίσης, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα big data και το cloud computing αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων, ενώ η ασφάλεια και η πληροφορική διακυβέρνηση (data governance) εμφανίζονται ως η μεγαλύτερη ανησυχία όλων των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.