Η εταιρική ανάπτυξη σήμερα, αλλά και στο μέλλον, θα συνδέεται άρρητα με τις επιτυχημένες πρακτικές του τμήματος IT.

Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με παλαιότερα, μιας και οι σημερινές ανάγκες απαιτούν να είναι περισσότερο «επιχειρηματικός» παρά «τεχνικός». Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον, είναι να λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό, να αναζητά λύσεις και να κάνει τις σωστές επιλογές που θα οδηγήσουν την εταιρεία στους στόχους και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της.

Το ΙΤ διευκολύνει τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής
Για να υπάρχει ταχύτατη ανάπτυξη της αλυσίδας, απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός marketing, σωστή υποδομή, καθώς και απαραίτητη οργάνωση. Πάνω στη σωστή υποδομή και οργάνωση έρχεται το τμήμα Πληροφορικής για να προτείνει και να προσφέρει λύσεις που θα καλύψουν τις μελλοντικές απαιτήσεις και θα χαράξουν την επιχειρηματική στρατηγική της αλυσίδας.

Το τμήμα Πληροφορικής πρέπει να μπορεί να κατευθύνει την εταιρεία στο να:
• αξιολογεί τα βήματα και τις στρατηγικές επιλογές της
• προσανατολίζεται σε επιτυχημένες ενέργειες
• διαφοροποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ορθότερα από τον ανταγωνισμό
• κατανέμει σωστά τους πόρους της
• εξασφαλίζει ανάπτυξη και κερδοφορία.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να διατηρεί άριστη συνεργασία με όλα τα τμήματα της επιχείρησης η οποία πρέπει να είναι στοχευμένη στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Πρέπει να εντοπίζει αδυναμίες ή νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται και να προτείνει λύσεις επαναπροσδιορίζοντας διαδικασίες και λειτουργίες, βοηθώντας έτσι όλους τους τομείς της επιχείρησης.

Οι σημερινές δυσκολίες καλούν για μια πιο σωστή υποδομή ΙΤ
Ιδιαίτερα σήμερα, και λόγω των οικονομικών συγκυριών, οι προβληματισμοί του Διευθυντή Πληροφορικής είναι αρκετοί. Για τον δικό μας κλάδο, προκλήσεις όπως η μείωση του κόστους, η συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η ορθή διαχείριση του budget, το καθημερινό project management και η διασφάλιση ευχαριστημένων πελατών (στο επίπεδο του Frontoffice) και συνεργατών (στο επίπεδο του Backoffice) είναι η καθημερινότητα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε, αλλά συνάμα και το έναυσμα για δημιουργία σωστότερης πληροφοριακής υποδομής.

Επενδύσεις σε καινοτομία
Η OK Anytime Market είναι μια εταιρεία που πάντα επενδύει σε καινοτόμες λύσεις, εφόσον είναι εξελίξιμες και βιώσιμες. Λύσεις που πρέπει να είναι διαχρονικές και εφαρμόσιμες. Μία ανάγκη της εταιρείας μας, η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις επιλογές του τμήματος IT ήταν τα Cash Cycle Manager Machines, μηχανήματα τύπου Mini-ATM προς εγκατάσταση στα καταστήματα εντατικής λιανικής.

Η «OK» είναι η πρώτη εταιρεία στον ελληνικό χώρο που παρουσιάζει αυτή τη λύση σε τέτοιου είδους καταστήματα και έχει σαν όφελος την πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία εισαγωγής και εξαγωγής χρημάτων στο ταμείο που, ως συνέπεια, μειώνει το κόστος διαχείρισης του ταμείου, εξαλείφει τα ταμειακά λάθη και ελαχιστοποιεί τις κακόβουλες ενέργειες.

Επιπρόσθετα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας μας για το μέλλον είναι η προσθήκη συστήματος CRM για δημιουργία συστήματος πιστότητας πελατών (Loyalty) καθώς και ανάπτυξη συστήματος e-commerce το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί, εκτός από τους καταναλωτές της, και το δίκτυο των καταστημάτων της εταιρεία μας μέσω B2B εφαρμογής.

Δυο λόγια για την OK Anytime Market
Η OK Anytime Market ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2004 με κύριο στόχο επέκτασής της μέσω της μεθόδου Franchise. Τα «OK» είναι μικρά σε μέγεθος καταστήματα super market γειτονιάς (γνωστά στο εξωτερικό ως Convenient Stores) με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, που διαθέτουν την ποικιλία και τις τιμές των μεγάλων super market, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ταχύτητα στις αγορές και την προσωπική εξυπηρέτηση που επιζητά ο πελάτης.

Η αλυσίδα επεκτείνεται με ταχείς και σταθερούς ρυθμούς και αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα πανελλαδικώς, με έναν ρυθμό ανάπτυξης 2-3 νέων καταστημάτων μηνιαίως. Κάθε κατάστημα «OK» διαθέτει περισσότερα από 3.500 τυποποιημένα επώνυμα προϊόντα και πραγματοποιεί πάνω από 400 συναλλαγές ημερησίως.