Κάθε νέα επένδυση Πληροφορικής θα πρέπει να προσφέρει στην επιχείρηση από συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέχρι και κέρδος.

Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής πρέπει να είναι περισσότερο στρατηγικός και επιχειρησιακός και λιγότερο τεχνικός ή υποστηρικτικός. Πλέον, η Πληροφορική έχει ενσωματωθεί σε τέτοιο βαθμό στις λειτουργίες των επιχειρήσεων που, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις, οφείλουν να παρακολουθούν και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στις δραστηριότητές τους. Ετσι, ο ρόλος του επικεφαλής Πληροφορικής (αλλά και οι ευθύνες του) είναι κυρίαρχος και πολυδιάστατος.

Τα ζητήματα που τον απασχολούν αφορούν τη στρατηγική του ΙΤ και την ηγεσία σε μια επιχείρηση, την ευθυγράμμιση του Business με το ΙΤ, την παρακολούθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών (green computing, cloud computing, virtualization, social media), την απαραίτητη περικοπή δαπανών και την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του IT Budget, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του ΙΤ τμήματος και, γενικότερα, την αποδοτική και ευέλικτη λειτουργία του ΙΤ τμήματος στην επιχείρηση.

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ΙΤ σε… τιμή οικονομική
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για ένα Διευθυντή Πληροφορικής είναι να καταφέρει να μετατρέψει το τμήμα του από cost center σε profit center. Να μπορεί, μέσω της τεχνολογίας, να προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις οι οποίες θα μεταφράζονται σε άμεσο ή έμμεσο κέρδος για την επιχείρηση. Μια ακόμα σημαντική πρόκληση, η οποία αντικειμενικά έχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας (κυρίως λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης), είναι να διατηρείται υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει το τμήμα Πληροφορικής προς τους «εσωτερικούς πελάτες» της και, ταυτόχρονα, να εξελίσσει την επιχείρηση τεχνολογικά, ώστε να διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά. Ολα αυτά όμως πρέπει να συμβαίνουν με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Ο CIO πρέπει ακόμα να έχει τη γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία να κατανοεί σε βάθος τις λειτουργίες των τμημάτων, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους και να βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών τους. Θα ήθελα να διευκρινίσω πως βελτίωση δεν σημαίνει απαραίτητα προσθήκη διαδικασιών ή (τεχνολογικής) γραφειοκρατίας.

Αντίθετα, μπορεί να μεταφράζεται σε κατάργηση χρονοβόρων διαδικασιών μέσω αυτοματοποιημένων λειτουργιών Πληροφορικής. Ετσι, δημιουργείται ευελιξία και ταχύτητα.

Συνεπώς η μορφή συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα πρέπει να είναι συντεταγμένη προς τους στόχους της εταιρείας και ο επικεφαλής Πληροφορικής να λειτουργεί ως σύμβουλος προς τους υπόλοιπους επικεφαλής τμημάτων.

Σαφώς το πρώτο μέλημα του επικεφαλής Πληροφορικής είναι η δημιουργία και η διασφάλιση της λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών μιας επιχείρησης, ωστόσο, το επόμενο βήμα πιστεύω πως πρέπει να είναι η ενεργή συμβολή του στην κερδοφορία της επιχείρησης, δημιουργώντας μέσω της τεχνολογίας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Είναι απαραίτητο επίσης να σκεφτόμαστε με λογική out of the box, αφήνοντας πίσω τη νοοτροπία «αφού έτσι γινόταν μέχρι τώρα, έτσι θα συνεχίσει να γίνεται».  Εχουμε μπει στην εποχή όπου το ζητούμενο είναι να γίνονται περισσότερα πράγματα με λιγότερα resources. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσφέρει η Πληροφορική παρέχοντας έξυπνες και ευέλικτες λύσεις.

Η συμβολή της Πληροφορικής είναι 100% απαραίτητη στις στρατηγικές και business αποφάσεις μιας επιχείρησης. Το ζήτημα είναι σε τι βαθμό χρησιμοποιείται και με ποιο τρόπο. Η ανάλυση και διάχυση της επιχειρηματικής πληροφορίας στο σωστό χρόνο και με τα σωστά εργαλεία, προσφέρει πολύτιμη γνώση στη διοίκηση μιας επιχείρησης. Ετσι, η επιχειρησιακή στρατηγική χαράζεται με μεγαλύτερη ασφάλεια προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σχετικά με την προώθηση της καινοτομίας, δηλαδή του διαφορετικού, σίγουρα η Πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Ωστόσο, η τεχνολογία είναι το μέσο. Για να προωθηθεί η καινοτομία, χρειάζεται πρώτα να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες και ένα περιβάλλον στο οποίο n γνώση, η δημιουργικότητα, η διάθεση για ρίσκο και αλλαγή, θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί το καινούριο -έχοντας βέβαια σύμμαχο την Πληροφορική και την τεχνολογία.

Ανάγκη για σωστή ιεράρχηση των επενδύσεων
Οι επενδύσεις στη νέα τεχνολογία δεν πρέπει να σταματήσουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό θα έφερνε σε πολλές επιχειρήσεις δυσκολία να προλάβουν τις εξελίξεις και τον ανταγωνισμό, τη στιγμή που θα αποφάσιζαν ή θα μπορούσαν να επενδύσουν. Πιστεύω πως χρειάζεται ένας συνδυασμός όπου θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η υπάρχουσα υποδομή και σωστή καταγραφή προτεραιοτήτων για νέες επενδύσεις. Τότε, η κάθε επένδυση θα αξιοποιείται όσο το δυνατό πιο γρήγορα με το μικρότερο κόστος.

Θεωρώ ότι οι νέες επενδύσεις θα πρέπει να προσανατολιστούν σε λύσεις unified communication, υπηρεσίες over the cloud, business intelligence, digital marketing & mobile business τεχνολογίες. Επίσης, μέρος των επενδύσεων μπορεί να αξιοποιηθεί σε υπηρεσίες και λύσεις που αξιοποιούν τις social media πλατφόρμες και web 2.0 τεχνολογίες.

Σήμερα, οποιαδήποτε επένδυση πρέπει να έχει added value χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να προσφέρει από συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέχρι και κέρδος στην επιχείρηση.