Σημεία που κάνουν την εμφάνισή τους τα ηγετικά χαρακτηριστικά του CIO, είναι η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, όπως και προώθηση συγκεκριμένων projects με τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. Οι CIOs που επιτυγχάνουν στην πολιτική της δύναμης και καταφέρνουν να αναβαθμίζουν τη δύναμη της επιχείρησης, αποκτούν προσωπική δύναμη και μαθαίνουν να τη χρησιμοποιούν σοφά.

Πηγή: Gartner, Απόδοση netweek

Η δύναμη είναι ηθικά ουδέτερη, ένα εργαλείο, το οποίο οι CIOs (και όχι μόνο) μπορούν να χρησιμοποιήσουν για καλό ή για κακό. Είναι προφανές ότι οι CIOs που δεν διαθέτουν δύναμη, δεν μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπταν, για αυτούς, το προσωπικό αλλά και την επιχείρηση γενικότερα. Σαν ηγέτες, οι CIOs θα πρέπει να κατανοήσουν τη δύναμη και όλη την περιπλοκότητα που αυτή περιλαμβάνει.

Η προϋπόθεση που προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα της Gartner είναι ότι η ισχυρή ηγεσία απαιτεί μια προσεκτική και εποικοδομητική σχέση με τη δύναμη. Η δύναμη και η χρήση της δύναμης δεν μπορεί να αναχθεί σε μια απλή δυαδική εξίσωση. Οι CIOs που έχουν δείξει τις ηγετικές τους ικανότητες, συμφωνούν σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, ότι η χρήση της δύναμης δεν είναι κάτι ανάμεσα στην αποφυγή της χρήσης της, ή στην κατάχρησή της με δικτατορική διάθεση.

Η δύναμη έρχεται σε πολλές μορφές, που μπορεί να «παίζουν» από τον εξαναγκασμό ως και την αξιοπιστία. Κάθε μορφή έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις και μάλιστα τόσο για αυτόν που χρησιμοποιεί τη δύναμη όσο και για τους αποδέκτες του αποτελέσματος.

Αγκαλιάστε τη δύναμη για να γίνεται ένα δυνατός ηγέτης
Για να μπορέσετε να γίνετε κάτοχος της δύναμης και να τη διαχειριστείτε σωστά, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη περίπλοκη ικανότητα, ένας ηγέτης θα πρέπει να την αγκαλιάσει, χωρίς να απολογηθεί για τίποτα και να αναγνωρίσει ότι αποτελεί τόσο μια ευκαιρία όσο και μια απειλή. Οι CIOs θα πρέπει να προσεγγίσουν την ευκαιρία με ενθουσιασμό, για το καλό που θα μπορούν να φέρουν από τη στιγμή που θα κερδίσουν τη δύναμη αλλά και να προσεγγίσουν την απειλή της ζημιάς, που μπορεί να κάνει η χρήση της. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση θα πρέπει να γίνει με σεβασμό.

Κατανοήστε τη δύναμη της επιχείρησης
Παρά το γεγονός ότι στην κορυφή υπάρχει μοναξιά, η ηγεσία δεν είναι σε καμιά περίπτωση μια μοναχική αναζήτηση. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν δυναμικές και σχήματα που σχετίζονται με τη δύναμη και μπορούν να είναι λειτουργικά ή μη λειτουργικά. Κάτι τέτοιο μάλιστα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πολύ γρήγορα. Οι CIOs πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τις δυναμικές και τα σχήματα και να μπορούν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ανάλογα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Ξεκινήστε να κατανοείτε τη δυναμική της επιχείρησης χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση. Πολλοί CIOs που έχουν εντρυφήσει στο θέμα, επισημαίνουν έναν αριθμό παραμέτρων που επηρεάζουν τις εταιρικές πολιτικές, με πιο σημαντικές το μέγεθος της επιχείρησης, το χώρο δραστηριοποίησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την κουλτούρα των ανώτερων στελεχών.

Φτιάξτε την προσωπική σας δύναμη
Η δύναμη του CIO και η ιδιοτέλεια δεν είναι το ίδιο και το αυτό. Το γεγονός ότι οι CIOs μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους δύναμη για τα προσωπικά τους συμφέροντα, είναι καλύτερο από την περίπτωση που ένας CIO δεν μπορεί να αποκτήσει δύναμη και άρα την ικανότητα να εξάγει οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους. Οι επιτυχημένοι CIOs παρακολουθούν τα επίπεδα δύναμης και αναπτύσσουν τεχνικές ώστε να αυξήσουν τη δύναμή τους με ηθικό τρόπο. Η δύναμη του CIO δεν προέρχεται από κάποιο ατύχημα. Οι ισχυροί CIOs έχουν πεποιθήσεις και πρακτικές, που τους βοηθούν να κατανοήσουν το επίπεδο δύναμης που διαθέτουν σε δεδομένη χρονική στιγμή και να το  αυξήσουν με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείστε τη δύναμή σας με σοφό τρόπο
Συνήθως υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στη δύναμη και τη σοφία. Αυτοί που διαθέτουν (ή πιστεύουν ότι διαθέτουν) πολύ μεγάλη δύναμη, είναι και οι λιγότερο ανοικτοί στις ιδέες και τα συναισθήματα των άλλων. Αυτό μπορεί να αποβεί επισφαλές τόσο για τους ίδιους όσο και για τον περίγυρό τους. Οι έμπειροι CIOs αποφεύγουν μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιώντας τη δύναμη με ιδιαίτερη προσοχή. Επιλέγουν τις μάχες τους με σοφό τρόπο, γνωρίζουν πότε θα βρίσκονται στο μέτωπο και πότε θα διευθύνουν από τα μετόπισθεν. Και οι πιο σοφοί γνωρίζουν πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλη τους τη δύναμη.