Αν και τα εργαλεία ασφαλείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μιας Διεύθυνσης Πληροφορικής, σε μια πρόσφατη έρευνα της Solarwinds (εταιρεία που κατασκευάζει λογισμικό IT Management), οι περισσότεροι ειδικοί από το χώρο του IT πιστεύουν ότι αυτά είναι πολύ πολύπλοκα στη διαχείρισή τους.

Η πολυπλοκότητα αποτελεί, κατά τους ερωτηθέντες, τη σημαντικότερη αιτία για το ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα τρία σημαντικότερα πεδία που οι ειδικοί του IT δίνουν τη μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά στην ασφάλεια είναι η απώλεια δεδομένων, οι εξωτερικές απειλές όπως και η ασφάλεια-προστασία δεδομένων στο cloud. Την πρώτη προτεραιότητα για όλους αποτελεί η προστασία έναντι της απώλειας δεδομένων.

Η έρευνα της Solarwinds επισημαίνει την ανάγκη για ευχρηστία και απλότητα που έχουν οι ειδικοί του IT. Οσο καλή και να είναι μια λύση ασφαλείας, όσο πολλές λειτουργίες και να διαθέτει, ουσιαστικά μένει ανεκμετάλλευτη αν είναι πολύπλοκη και δύσχρηστη. Ενας κανόνας που επεκτείνεται γενικότερα σε πολλές από τις λύσεις που χρησιμοποιούνται από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής. Η πολυπλοκότητα κάνει, ουκ ολίγες φορές, κακό. Οχι μόνο στην ασφάλεια.