Πρόσφατη έρευνα της IDG Enterprise καταδεικνύει ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. έχουν τουλάχιστον μια εφαρμογή στο cloud και το 63% αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις στο cloud μέσα στο επόμενο έτος.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1650 IT Pros, το 63% των οποίων συμφώνησε με την άποψη ότι cloud computing ισοδυναμεί με υψηλότερα κόστη βραχυπρόθεσμα, αλλά με σημαντικές ελαφρύνσεις στις δαπάνες μακροπρόθεσμα. Για να θεωρηθεί στρατηγικός συνεργάτης μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μια σειρά από τομείς, όπως για παράδειγμα στην εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας και διαδικασιών στο cloud (αναφέρθηκε σε ποσοστό 80%), σε αποδεδειγμένη υποστήριξη post-sales (σε ποσοστό 77%) και στην απόδειξη παροχής του πλέον αποτελεσματικού, από πλευράς κόστους, μοντέλου.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud πρέπει να κατανοήσουν ότι οι IT decision makers, παίζουν βασικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για την υιοθέτηση λύσεων cloud, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι το 74% των επιχειρήσεων απαιτούν τη συμμετοχή του τμήματος IT στις επενδύσεις για cloud.

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, το 27% των επιχειρήσεων αναμένεται να πραγματοποιούν την πλειοψηφία των IT λειτουργιών τους στο cloud, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν για  θέματα ολοκλήρωσης. Σε αυτή τη φάση, το private cloud αποτελεί τον πλέον ευρέως υιοθετημένο μοντέλο εγκατάστασης, φιλοξενώντας το μεγαλύτερο ποσοστό των δεδομένων του οργανισμού. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο φτάνει στο 24%. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνει και σε 18 μήνες από τώρα αναμένεται ότι θα έχει φτάσει στο 33%.

Για δεύτερο χρόνο σε σειρά, οι συμμετέχοντες ανέφεραν σε ποσοστό 70%, ως μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud την ασφάλεια. Ως δεύτερο μεγάλο εμπόδιο αναφέρθηκαν οι ανησυχίες πρόσβασης στα δεδομένα με ποσοστό 40%.

Ακόμη και έτσι η δυναμική του cloud φαίνεται ασταμάτητη, αφού το 63% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις τους στο cloud κατά 16%.

Εσείς θα μείνετε εκτός;