Η προσφορά του ΟΤΕ πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού «Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων», σύμφωνα με απόφαση της επιτροπή αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις 7 Δεκεμβρίου, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και τις ελάχιστες προδιαγραφές συμμετοχής.

Στην ίδια φάση, απορρίφθηκε η προσφορά της ένωσης εταιρειών Velti – Mellon Technologies, καθώς – όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης – η τεχνική προσφορά δεν συμμορφώνεται πλήρως στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού (εκτός υπηρεσιών συντήρησης)  2.155.135 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα παρέχεται άμεση και πλήρης πληροφόρηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και πολιτών με το υπουργείο Οικονομικών, με όλα τα προσφερόμενα μέσα, ήτοι μέσω τηλεφωνίας, e-mail, sms, web, portal, FAX, κανονικού ταχυδρομείου, κ.α.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αναμένεται να είναι σε θέση μέχρι τα τέλη του 2013 να παρέχει τις εξής νέες ψηφιακές υπηρεσίες: Taxisphone μέσω Web, υποδοχή καταγγελιών (π.χ. προς ΣΔΟΕ), παραλαβή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών, προσωποποιημένη πληροφόρηση, ταυτοποίηση φορολογουμένου μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες εκκαθάρισης μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες για μονάδες του υπουργείου Οικονομικών, κ.α.