Ο Αργύρης Διαμαντής, IT Director της hellas online μιλάει στο netweek για τις προκλήσεις του Public Cloud και τα σημαντικά οφέλη από την υιοθέτησή του στο περιβάλλον της εταιρείας του.

netweek: Ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διαδικασία εισαγωγής του Public Cloud στην επιχείρησή σας;
Αργύρης Διαμαντής:
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε αρχικά, με το δεδομένο ότι το περιβάλλον IT της hellas online είναι αρκετά οργανωμένο, είχαν να κάνουν με το εάν χρησιμοποιώντας υπoδομές σε Public Cloud θα μπορούσαμε να λειτουργούμε με την ίδια ευελιξία, διαχείριση και ασφάλεια, καθώς και την πιθανή αντίδραση από τα στελέχη του ΙΤ. Η hellas online, έχοντας την εμπειρία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, είχε φροντίσει να θέσει πολύ ψηλά τον πήχη σε θέματα ασφάλειας. Η συμμόρφωση με ISO 27001, Cloud Security Alliance, PCI κ.λπ., είχε προβλεφθεί στις προδιαγραφές για την κατασκευή της υποδομής του Public Cloud.

Ενδελεχείς συζητήσεις για τις υλοποιημένες πολιτικές και εργαλεία ασφάλειας, καθώς και κάποιες προσομοιώσεις που αφορούσαν ενέργειες σε ερωτήσεις από τις Αρχές, μας καθησύχασαν πλήρως. Για τα θέματα ελέγχου και διαχείρισης της υποδομής του Public Cloud διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να καλύψουμε δύο βασικές προϋποθέσεις: 1) Την παροχή από τον Public Cloud Provider εξελιγμένου εργαλείου portal διαχείρισης που να εξασφαλίζει με ένα φιλικό τρόπο: α) την παροχή νέων ή αλλαγή υφιστάμενων υπηρεσιών σε Virtual Servers, Back Up ή Storage (agility), β) την ένδειξη της καλής λειτουργίας του IT, αλλά και της τηλεπικοινωνιακής υποδομής (total SLA management) και γ) την παρουσίαση της συνολικής εικόνας της υποδομής σε λειτουργία και του σχετικού με αυτή κόστους. 2) την άμεση επικοινωνία με τον Provider.

netweek: Ποια ήταν τα βήματα που λάβατε για την αποτελεσματική υιοθέτηση του Public Cloud;
Αργύρης Διαμαντής:
Εχοντας υλοποιήσει την υποδομή του Private Cloud εδώ και δύο χρόνια, ξέραμε πολύ καλά τι ζητάμε από μια υποδομή Public Cloud. Οι τομείς που κάποιος πρέπει να εστιάσει κατά τη μετάβαση του στο cloud είναι: Flexibility/Customization, Υποδομές (best of breed) και SLA,διασφάλιση ποιότητας end to end.

netweek: Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίσατε ή έστω έχετε διακρίνει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της υιοθέτησης του Public Cloud;
Αργύρης Διαμαντής:
Τα οφέλη που αποκομίσαμε ήταν η ταχύτητα, η ευελιξία και η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την στιγμή της απόφασης αγοράς hardware μέχρι τη στιγμή της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται τουλάχιστον 1,5 μήνας και τις προσπάθειες που κάναμε στην εταιρεία για μείωση του κόστους, οδηγηθήκαμε σε λύσεις Public Cloud. Η λύση της UAT υποδομής (6VMs και 12 vCPUs, 32 GB μνήμη, 340GB αποθηκευτικός χώρος) παραδόθηκε σε δύο ημέρες, ενώ το παραγωγικό περιβάλλον (13 VMs και 26 vCPUs, 64 GB μνήμη, και 1.250GB αποθηκευτικός χώρος) παραδόθηκε σε μία ημέρα. Τέλος, χάρη στις ώρες που εξοικονομήθηκαν, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να αφοσιωθούν στην ουσιαστική στρατηγική της εξέλιξης και της αρχιτεκτονικής της εσωτερικής υποδομής.

netweek: Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια σε αυτό το πλαίσιο;
Αργύρης Διαμαντής:
Πιστεύω ότι θα μεταφέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της υποδομής σε Public Cloud τα επόμενα δύο χρόνια. Τα οικονομικά οφέλη θα είναι εμφανή, όταν αρχίζουμε να καταργούμε σημαντικά συστήματα της υφιστάμενης υποδομής. Ηδη, οι υποδομές που αφορούν Testing & Development έχουν αρχίσει να μετακινούνται καθώς επίσης, και οι υφιστάμενες υποδομές Disaster Recovery. Στην περιοχή DR, η σχετική αρχιτεκτονική πρέπει να είναι στημένη στο Public Cloud και να πιστοποιείται συχνά, αλλά επαρκεί μια minimum υποδομή η οποία θα πρέπει να μπορεί να αυξηθεί άμεσα όταν χρειαστεί.

Οι παλαιές υποδομές,οι οποίες βάσει πλάνου θα αντικατασταθούν μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες, είναι επίσης υποψήφιες για Public Cloud, είτε για να αποφύγουμε νέα συμβόλαια συντήρησης, είτε για να εκμεταλλευτούμε τα λειτουργούντα συστήματα και να επαυξήσουμε την εσωτερική υποδομή Private Cloud, χωρίς να κάνουμε νέες επενδύσεις. Το παραπάνω πλάνο μετάβασης σε Public Cloud, γίνεται περισσότερο οικονομικά ελκυστικό, όταν και το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι είναι μέρος της προσφερόμενης λύσης, κάτι που η hellas online το παρέχει.