Ο Ηλίας Σκορδάς, Research Director της Global Link, μιλάει στο netweek για τη μεθοδολογία της έρευνας The State of the CIO in Greece, αναλύει τις κυριότερες πτυχές της και εξηγεί γιατί είναι μοναδική για την ελληνική αγορά.

NW: Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας The State of the CIO in Greece και τι μεθοδολογία ακολουθείται για την διεξαγωγή της;

Ηλίας Σκορδάς: H έρευνα The State of the CIO in Greece, η οποία έγινε για 3η συνεχόμενη χρονιά, είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα και διερευνά τις απόψεις των Ελλήνων Διευθυντών Πληροφορικής. Καταγράφει τις τάσεις που διαμορφώνονται στην κοινότητα των Ελλήνων CIOs και πώς εφαρμόζονται αυτές μέσα στις εταιρείες τους, εξετάζοντας, παράλληλα, το ρόλο του ΙΤ. Επιπλέον, διερευνά τη χρονική μετεξέλιξη των Διευθύνσεων Πληροφορικής. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι απόλυτα αξιόπιστη επιστημονικά, γίνεται μέσω ενός online ερωτηματολογίου που αποστέλλεται στους συμμετέχοντες, ενώ το δείγμα των απαντήσεων είναι πολύ καλό για να δώσει στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή της έρευνας είναι ότι καλύπτει όλους σχεδόν τους κλάδους δραστηριοποίησης των ελληνικών εταιρειών: από τράπεζες, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες μέχρι εκπαίδευση, ένδυση-υπόδηση, ξενοδοχεία και καπνοβιομηχανίες. Έτσι προκύπτει μια συνολική εικόνα για όλη την αγορά, όπως προκύπτει, άλλωστε, και από τα αποτελέσματά της.

Τι αλλαγές έχει παρατηρήσει στη φετινή έκδοση της έρευνας σε σχέση με τις δύο προηγούμενες;

Τα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής είχαν εστιάσει περισσότερο στις υποδομές. Ωστόσο, φέτος βλέπουμε μια διαφορετική κατάσταση, με σαφή μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς την ασφάλεια (η επικείμενη εφαρμογή του κανονισμού GDPR, όπως και οι αυξανόμενες επιθέσεις των hackers σίγουρα έχουν συμβάλει σε αυτό). Ένα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι παρά την οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών ένεκα της κρίσης, η αισιοδοξία αρχίζει να επιστρέφει στις ελληνικές Διευθύνσεις Πληροφορικής, θεωρώντας ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και ως εκ τούτου το μέλλον προδιαγράφεται ευοίωνο. Μια κατάσταση που δείχνει να παγιώνεται. Ακόμα, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών ΙΤ, όπως έκανε παλιότερα, αλλά ο ρόλος αρχίζει και εξυψώνεται εσωτερικά μέσα στην εταιρεία, αποκτώντας το ρόλο ενός επιχειρηματικού συνεργάτη.

Θεωρείτε ότι οι Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής διαθέτουν τις ικανότητες για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το νέο ρόλο;

Ναι, και αυτό βγαίνει εμμέσως από τα αποτελέσματα της έρευνας. Πλέον, ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών βλέπουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής ως επιχειρηματικό συνεργάτη, κάτι που υποδηλώνει ότι ανταποκρίνεται σε αυτό – άλλωστε είναι ισόποσα τα ποσοστά που θεωρούν το ΙΤ ως αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών και ως επιχειρηματικό συνεργάτη. Φαίνεται, λοιπόν ότι οι Έλληνες CIOs διαθέτουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητες για να σταθούν μέσα στην εταιρεία τους ως ένας ισότιμος επιχειρηματικός συνεργάτης. Αυτή η τάση είναι ακόμα πιο έντονη στις μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες. Οι δομές και η πολυπλοκότητα μιας μεγάλης επιχείρησης δίνουν προστιθέμενη αξία στην αναγνώριση της Διεύθυνσης Πληροφορικής ως επιχειρηματικό συνεργάτη.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότερες τάσεις που θα καθορίζουν την έρευνα που θα διεξαχθεί την επόμενη χρονιά;

Για την επόμενη χρονιά θεωρώ ότι το θέμα της ασφάλειας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ οι επενδύσεις των εταιρειών σε αυτό το κομμάτι θα ενταθούν. Στο πλαίσιο αυτό οι εταιρείες θα συνεχίσουν να ενισχύουν το ρόλο του ΙΤ, ώστε να μπορέσουν να οχυρωθούν και να προστατευτούν καλύτερα από τις εξωτερικές επιθέσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα. Υψηλή θέση στην ατζέντα των Διευθύνσεων Πληροφορικής θα έχει και η καινοτομία. Όσο περισσότερο απαιτητικός θα γίνεται ο καταναλωτής, τόσο οι εξελίξεις στον κλάδο δραστηριοποίησης της εκάστοτε εταιρείας θα την πιέζουν να αξιοποιήσει την καινοτομία, για να επιβιώσει, να εξελιχθεί και να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό της.