Τις υποχρεώσεις της ΟΤΕ βάσει νόμου και κανονιστικού πλαισίου υπενθύμισε ο Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος της ΕΕΤΤ σε ομιλία του στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ΕΕΤΤ θα συνεχίζει να ελέγχει τις τιμές της ΟΤΕ ΑΕ, για όσο διάστημα ισχύει ο Νόμος και ενόσω η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι η εταιρεία αυτή κατέχει «σημαντική ισχύ στην αγορά», για την προστασία του πολίτη-καταναλωτή και για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού. Επίσης, η υποχρέωση ”Συνεγκατάστασης” εναλλακτικών παρόχων στα αστικά κέντρα της ΟΤΕ και παροχής ”Καθολικής Υπηρεσίας” πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητες από το ιδιοκτησιακό καθεστώς.